Disclaimer

DISCLAIMER RED STAR FORWARDING & LOGISTICS

Wijziging van informatie en diensten
Informatie en gegevens op de website van Red Star Forwarding & Logistics kunnen en mogen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd en geüpdatet worden. Red Star Forwarding & Logistics mag tevens te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en/of verbeteringen doorvoeren in de diensten die beschreven staan in de informatie.

Persoonsgegevens
Op enkele pagina’s moeten bezoekers zich registeren door middel van het verstrekken van hun contactgegevens aan Red Star Forwarding & Logistics. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekers informatie en promotiemateriaal over het bedrijf Red Star Forwarding & Logistics toe te zenden. Tevens worden zij op de hoogte gehouden van nieuwe functies op deze website. Hun gegevens kunnen overgedragen worden aan derden voor enkel zakelijke doeleinden. Indien u niet langer informatie wenst te ontvangen, verzoeken wij u Red Star Forwarding & Logistics een e-mail te sturen. Wij zullen dan uw naam uit de mailinglist verwijderen.

Aansprakelijkheid
Red Star Forwarding & Logistics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies en andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze website en voor elke beslissing of maatregelen die genomen wordt op basis van de informatie op deze website.

Opmerkingen en vragen
Red Star Forwarding & Logistics behandelt vragen, opmerkingen en overig commentaar over haar website als niet-vertrouwelijk en mag zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enkele verplichting jegens de zender dergelijke items reproduceren, openbaar maken en distribueren.

Algemene voorwaarden
Red Star Forwarding & Logistics behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.