Strategische goederen

Strategische goederen, 'n zaak van vertrouwen

In onze 75 jaar ervaring zijn er maar weinig strategische goederen die we nog niet voorbij hebben zien komen. Eigenlijk kan het ons niet gevaarlijk genoeg! Zwartkruit, alle soorten munitie, een grenzeloos scala aan militair en niet-militair materieel, van zware artillerie tot 1000 ton bronwater en rantsoenen om het moreel van de troepen hoog te houden… Daarnaast - eigenlijk heel logisch - bieden we beveiliging via escortes indien dit door de wet verplicht gesteld wordt en regelen we alle formaliteiten, zoals officiële volmachten, vergunningen en licenties voor de doorvoer van goederen.

Militaire goederen transport en expeditie

We werken nauw samen met streng geselecteerde transportpartners die bereid en gecertificeerd zijn om zulke delicate goederen te vervoeren. We treffen de noodzakelijke maatregelen om er zeker van te zijn dat alle speciale vereisten, transportlicenties en bepalingen voor eindgebruikers worden nageleefd. Het spreekt voor zich dat Red Star Forwarding & Logistics zelf over alle vereiste vergunningen en licenties beschikt om goederen uit deze sector te beheren.

Niet-militaire goederen transport en expeditie

Vredesmissies brengen enorme logistieke uitdagingen met zich mee: voedsel, drank, materieel, sanitaire- en medische hulpmiddelen enz. Een indrukwekkende hoeveelheid militaire goederen gaat aan de manschappen vooraf, zodat de militairen hun missies gezond en wel kunnen volbrengen. Voor Red Star Forwarding & Logistics is het dealen met deze uitdagingen bijna dagelijkse kost. Ook hier kunnen wij (en u als klant dus ook) bouwen op een select netwerk van gerenommeerde logistieke partners: bevoegde lijnrederijen, chartermaatschappijen en wegvervoerders.

Transport van strategische goederen, ons lust en ons leven